ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος MBA Πανεπιστημίου Kingston, με ειδίκευση: Banking and Finance και Διπλωματική εργασία με θέμα: Συγχώνευση Τραπεζών και ειδικότερα, η συγχώνευση των τραπεζών Πειραιώς- Μακεδονίας-Θράκης-ΧIOSBank.
 
Πτυχία: Maitrise, Licence, Dreug Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Paris 1 Pantheon Sorbonne. Συμμετοχή, (ενδεικτικά), στα σεμινάρια: «Η Ποινική Δίκη στην Πράξη», «Προετοιμάζοντας μια επιχείρηση για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», «Το ανθρώπινο δυναμικό και η αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης» και «Η σημασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους ανθρωπίνους πόρους». Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. : 2310 567472 & 6946 508545
FAX : 2310 567473 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.