ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δικηγόρος Αθηνών. Ασχολείται κυρίως με τα εξής αντικείμενα: 

 α) ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: -Ίδρυση Εταιριών όλων των τύπων, Μεταβιβάσεις μετοχών, Μετατροπή & Συγχώνευση Επιχειρήσεων, Διάλυση, Εκκαθάριση & Αναβίωση εταιριών 
 
  β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 γ) ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: -Κατάρτιση συμβάσεων, Λειτουργία & Διαχείριση συμβάσεων, Εξωδικαστική & Δικαστική Επίλυση των εκ συμβάσεων διαφορών 
 
  δ) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : -Σύνταξη Συμβάσεων Εργασίας, Χρονικά όρια εργασίας, Αμοιβή εργασίας κατά νόμο, Μερική Απασχόληση, Απασχόληση αλλοδαπών, Εργατικά Ατυχήματα, Τεχνικός Ασφαλείας, Γιατρός Εργασίας, Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας.
 
  ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: - Γνωμοδοτήσεις και λοιπή υποστήριξη στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας των εταιρικών και ατομικών επιχειρήσεων. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακαδημίας  84, Αθήνα 
ΤΗΛ. : 210 3304230
FAX : 210 3803537 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.