ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Δικηγόρος Αθηνών. Από τον Ιανουάριο 2006 έως σήμερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο με ειδίκευση σε αστικές - αυτοκινητικές υποθέσεις. Είναι εξωτερικός συνεργάτης ως νομικός σύμβουλος επί θεμάτων τροχαίων με αντικείμενο την έγερση και την αντίκρουση αγωγών αυτοκινήτων ασφαλιστικών εταιρειών όπως η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. (Οκτώβριος 2012 έως σήμερα), η INTERLIFE A.Ε.Γ.Α. (Ιανουάριος 2015 έως σήμερα), η GENERALI HELLAS A.A.E. (Απρίλιος 2010 έως σήμερα).

Υπήρξε εσωτερικός συνεργάτης στο νομικό τμήμα της εταιρείας GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ (Ιούλιος 2004 έως Απρίλιος 2010).

Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας όπως ARAG HELLAS, (Νοέμβριος 2003 έως 2017), DAS HELLAS, (Απρίλιος 2004 έως 2016).

Υπήρξε συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο Εμμανουήλ Πετράκη από τον Ιούλιο 2000 έως τον Iανουάριο 2006.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. Αλεξάνδρας 126, Αθήνα

ΤΗΛ. : 210 5238600, 6972 281562

EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.