ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

     Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Μεταπτυχιακές σπουδές Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ καθώς και Συγκριτικού Αστικού Δικαίου, στη Νομική Σχολή του Ανοβέρου. Εκπόνησε Διδακτορική διατριβή στο Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο. Από το έτος 1992 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη της Δράμας.
         Έχει κυκλοφορήσει το έτος 2006 το βιβλίο  Εναρμόνιση της Φορολογίας Εισοδήματος των Επιχειρήσεων στην Ε.Ε., Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2006 ενώ συνάμα έχει αρκετές επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις, (ενδεικτικά) Γρ. Μιχαηλίδης (& Γ. Παυλίδης), |"Τα διαθέσιμα εταιρικά μορφώματα για την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας", Συνήγορος 68/2008 & ΔΕΕ, Μάρτιος 2009, τεύχος 157, "Φορολόγηση των συναλλαγών στο διαδίκτυο – Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο", ΔΕΕ, Απρίλιος 2010, σελ. 424 επ. και Gr. Michailidis, National Legislative Initiatives, Business Activities and the Role of Justice in the New Economic Environment, 3rdInternational Conference “The Economies   of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, Kavala Institute of Technology – University of Pitesti, May 5 – 8,  2011, Pitesti, Romania.

           Παράλληλα  έχει και πληθώρα άρθρων στον τοπικό τύπο της Δράμας Έχει δε  κυκλοφορήσει βιβλίο του με τίτλο «ΔΡΑΜΙΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ» (εκδόσεων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»), με πρόλογο Ευάγγελου Βενιζέλου.

            Τα ακαδημαϊκά έτη 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010 & 2010 - 2011 δίδαξε και διδάσκει στα Τ.Ε.Ι. Καβάλας και Σερρών (Τμήματα : Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Πληροφοριών, Αρχιτεκτονικής Τοπίου) τα μαθήματα Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο, Εμπορικό – Εργατικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Νομοθεσία Περιβάλλοντος και Δεοντολογία Επαγγέλματος, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό – επιστημονικός συνεργάτης με τα προσόντα του Επίκουρου Καθηγητή.

             Γνωρίζει γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά.