ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δικηγόρος Αθηνών. Εξειδικεύεται στο:

   α) Φορολογικό Δίκαιο, (ενδεικτικά : φορολογικές συμβουλές και διαφορές, προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια κλπ.)
 
  β) Δημοσιονομικό Δίκαιο, (ενδεικτικά : εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, προσφυγές ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ), και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (ενδεικτικά : συντάξεις, προβλήματα δημοσίων υπολόγων κλπ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πύρρωνος 13-15, Παγκράτι
ΤΗΛ. : 210 7567470
FAX : 210 7567471
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.