ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 169 ΤΟΥ ΠΚ

 

Πρόκειται για μια προσέγγιση στην προβληματική της απείθειας,με αφορμή και την έντονη παρουσία αμφισβητούμενων στοιχείων, («πολιτικής υφής»)όπως π.χ. η έννοια της Πολιτειακής αυθεντίας, της νομιμότητας,της συνδρομής του πολίτη προς την Πολιτεία, του εξαναγκασμού κλπ., τα οποία ενσωματώνονται στη διάταξη του άρθρου 169 του ΠΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται:

1.στην ανίχνευση του νομικού αντικειμένου και στην προσέγγιση στην έννοια της αυθεντίας

2.στον «πολιτικό χαρακτήρα» του εγκλήματος

3.στο στοιχείο της νομιμότητας της πρόσκλησης και στο χώρο που αυτό εντάσσεται

4.στη διάκριση των εννοιών συνδρομής και υπηρεσίας

5.στο στοιχείο της παθητικής άρνησης

6.στην «απείθεια» των Δικηγόρων

7.στην καταγραφή και στο σχολιασμό όλων των επιμέρους σχετικών με την απείθεια διατάξεων, (ειδικών ποινικών νόμων), οι οποίες είναι διάσπαρτες στη νομοθεσία και οι οποίες δυσχερώς εναρμονίζονται μεταξύ τους αλλά και με την εν λευκώ διάταξη του άρθρου 169 ΠΚ.

Στο τέλος παρατίθενται και πίνακες επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες καταδίκες για απείθεια.

.