ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι «αυτοτελείς» ισχυρισμοί στην ποινική δίκη: από τη θεωρία στην πράξη

Η Ποινική δίκη στην πράξη

 

Εισαγωγή

 

Ο θεσμός των Σεμιναρίων ξεκίνησε με πρωτοβουλία της «Νομικής Βιβλιοθήκης», το 2002. Αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην υλοποίηση της δια βίου μάθησης, (της μετά τις εγκύκλιες σπουδές δηλ. επιhttμόρφωσης), επαγγελματιών Δικηγόρων, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά οργανώθηκε και το πρώτο Σεμινάριο που αφορούσε το ποινικό δίκαιο και έλαβε τον τίτλο «Η Ποινική Δίκη στην πράξη». Έκτοτε το παραπάνω Σεμινάριο, (με την υποστήριξη της Νομικής Βιβλιοθήκης σε κάθε επίπεδο), επαναλαμβάνεται σταθερά, εμπλουτισμένο και ανανεωμένο, (ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αλλαγές σε δικαϊκό και επαγγελματικό πεδίο), δυο φορές κάθε χρόνο, (ενίοτε και περισσότερες, δεδομένου ότι λαμβάνει χώρα και εκτός Αθηνών, στην πόλη της Θεσσαλονίκης). Το αυτό Σεμινάριο έχει διοργανωθεί με επιτυχία από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Καλαμάτας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Πατρών, Αλεξανδρούπολης, Τρικάλων, (Βλ. σχετικά https://www.youtube.com/watch?v=1dGkBhNq08A), Ναυπλίου και Καβάλας. Το ειδικότερο, περιεχόμενο του Σεμιναρίου αναδύεται από τις σελίδες του προγράμματος, όπως αυτό παρατίθεται εδώ :
 
 
Η Ποινική Δίκη στην πράξη

Έναρξη ποινικής διαδικασίας – Προδικασία – Εισαγωγή στο ακροατήριο – Διαδικασία στο ακροατήριο – Απόφαση

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θρασύβουλος Κονταξής, Δικηγόρος Δ.Ν.

ΧΡΌΝΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12,5 ώρες, Παρασκευή (17:00 – 22:15 και Σάββατο: 9:00 – 16:30)

 

Διάγραμμα ύλης

 

1η Ημέρα: Παρασκευή (17.00-22.15)

(Διάλειμμα μεταξύ 18:30-18:45 και 20:00-20:15)
 
 • Έννοια ουσιαστικού και δικονομικού δίκαιου με παραδείγματα. Έγκλη­ση και παραγραφή. Νομιμοποίηση της Πολιτείας να επιβάλλει ποινές.
 • Ποινικό Δίκαιο και καταστολή ως μοχλός πολιτικής πίεσης.
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και νομιμότητα. Το Ποινικό Δίκαιο στην υπη­ρεσία σκοπιμοτήτων. Η συνθήκη Schengen. Διοικητικό και πειθαρχικό αδίκημα. Όρια εφαρμογής του ΠΚ.
 • Ποινικό Δίκαιο και πραγματικότητα.
 • Ηθική και Δικαιοσύνη. Ταύτιση ή απόκλιση;
 • Τιμώρηση συμπεριφοράς ή φρονήματος; Το έννομο αγαθό και τα ψευτοαγαθά. Ημεδαπά και αλλοδαπά έννομα αγαθά. Ο ρόλος του Τύπου και των ΜΜΕ.
 • Το υποκείμενο αξιολόγησης. Το υλικό και νομικό αντικείμενο της ποινικής δίκης.
 • Προσόντα του ποινικολόγου Δικηγόρου. Κοινωνική ταυτότητα. Φυσική και ψυχική υγεία. Οργάνωση γραφείου.
 • Η ανάθεση - ανάληψη της ποινικής υπόθεσης. Πηγές ροής υποθέσεων.
 • ή πειθούς του Δικαστηρίου.
 • Ταξινόμηση, τακτοποίηση και ανάγνωση ποινικής δικογραφίας. Παραγραφή, λοιπά απαραίτητα στοιχεία φακέλου.
 • Επικοινωνία, τηλεφωνική και γραπτή, με εντολείς. Υπόδειγμα εντολής
 • Υποχρεωτικές προκαταρκτικές ενέργειες του Δικηγόρου. Αντίκλητος.
 • Η ποινική δίωξη. Αρχές νομιμότητας και σκοπιμότητας.
 • Έγκληση και μήνυση. Ανάκληση. Ο κανόνας των αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων. Το άρθρο 72 ΚΠΔ.
 • Διαδικασία κλήτευσης μαρτύρων, κατηγορουμένου και πολιτικώς ενάγοντος.
 • Η έννοια του αυτοφώρου. Τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια. Πρακτικές διαστάσεις.
 • Είδη δικαστηρίων, δυνατότητα παράστασης σε ποινικά δικαστήρια και σε Στρατοδικεία.
 • Η προδικασία γενικά. Σκοπός. Η Δικαστική Αστυνομία.
 • Η προκαταρκτική εξέταση. Η προανάκριση. Η τακτική ανάκριση. Το πρόβλημα της τακτικής ανάκρισης. Είναι αναγκαία; Το άρθρο 274 ΚΠΔ.
 • Οι περιοριστικοί όροι και ειδικότερα η εγγυοδοσία.
 • Έννοια και διαδικασία βουλευμάτων.
 • Διάγραμμα ενεργειών του Δικηγόρου.
 • Έναρξη εικονικής ποινικής δίκης. Νομιμοποίηση (χρόνος και τρόπος) διαδίκων και παραγόντων. Τυπικότητα νομιμοποίησης. Παραδείγματα.
 • Η πολιτική αγωγή, τα κριτήρια για τη θεμελίωση του δικαιώματος παράστασης και ο τρόπος δήλωσής της.

 

2η Ημέρα: Σάββατο (9.00-16.30)

(Διάλειμμα μεταξύ 11:00-11:15, 13:00-13:30, 15:00-15:15)

 

 • Το αντικείμενο της ποινικής δίκης. Τεκμήριο αθωότητας.
 • Αναβολή της ποινικής δίκης. Δικαιώματα μετ' αναβολήν.
 • Θεωρία της εντύπωσης, θεατρικότητα - κλίμα ακροατηρίου, αντιδικία
 • Εμφάνιση - ένδυση δικηγόρων και διαδίκων, το ζήτημα του άγχους και οι πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισής του. Προκαταρκτικές ενέργειες, δηλώσεις. Δεδικασμένο, συνάφεια.
 • Αοριστία κατηγορητηρίου, ανάκληση επ' ακροατηρίω, το πρόβλημα των αυτεπάγγελτα διωκομένων πράξεων.
 • Βάρος απόδειξης ή πειθούς του Δικαστηρίου.
 • Εξέταση αποδεικτικού υλικού, αναζήτηση αληθές. Παράνομα αποδει­κτικά μέσα, προϊόντα υποκλοπών.
 • Κατάθεση εγγράφων, παρατηρήσεις. Ακυρότητες.
 • Χειρισμός - εξέταση μαρτύρων, αδικήματα περί τη δικαιοσύνη, δυ­νατότητα εξέτασης μη προταθέντων ή γνωστοποιηθέντων μαρτύρων. Πραγματογνώμονες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
 • Απολογία-ύφος κατηγορουμένου. Τακτική απολογίας.
 • Εισαγγελική πρόταση, αιτιολόγησή τηςαγορεύσεις, κατάθεση σημειωμάτων.
 • Αιτήματα, μετατροπή, μεταβολή κατηγορητηρίου, επιβαρυντικές περιστάσεις, ελαφρυντικά, αυτοτελείς ισχυρισμοί.
 • Είδη και τρόπος λήψης δικαστικών ποινικών αποφάσεων.
 • Η ποινή - έννοια - ηθική νομιμοποίησή τηςΗ μείωση της ποινής. Διπλή μείωση της ποινής.
 • Η πρόληψη, τα μέτρα ασφάλεια, οι παρεπόμενες ποινές.
 • Οιαρχές in dubio pro reo & mitiore. Αναστολή εκτέλεσης και αναστολή λόγω άσκη­σης ενδίκου μέσου.
 • Ποινικό μητρώο, έννοια και σκοπιμότητα, δελτίο εγκληματικότητας δακτυλοσκόοπηση, υποχρέωση επισύναψης ποινικού μητρώου
 • Μετατροπή στερητικής ποινής σε χρηματική. Ποσόν μετατροπής. Άπορος κατηγο­ρούμενος.
 • Το άδικο και οι λόγοι άρσης του. Σχετικά παραδείγματα λόγων μη αναγνωριζομέ­νων υπό των Δικαστηρίων.
 • Ο καταλογισμός και οι λόγοι άρσης του. Ο εκ πεποιθήσεως εγκληματίας. Η ιατρική προσέγγιση του καταλογισμού.
 • Πραγματική και νομική πλάνη. Παραδείγματα.
 • Το πρόβλημα της συρροής, μορφές συμμετοχής, ο έμμεσος αυτουργός, η έμπρακτη μετάνοια, λοιπά προβλήματα συρροής, αναβίωση ποινικών διατάξεων.
 • Ένδικα μέσα. Τρόπος άσκησής τους. Αναγκαιότητα άσκησης ενδίκων μέσων, ειδικά κατά Βουλευμάτων. Παράθεση λόγων. Ειδικά προβλήματα.
 • Η αρχή της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου. Εξαιρέσεις.
 • Παρακολούθηση δικογραφίας. Σύντομος προσδιορισμός.
 •  Συμπεράσματα. Γραπτή διαδικασία και ανατροπή των μύθων της προφορικότητας.
 • Γενικές αρχές κίνησης του Δικηγόρου, σχέσεις με εντολείς, η άποψη των εντολέων για τους Δικηγόρους και η αντιμετώπισή τους.
 • Ο χειρισμός των οικονομικών ζητημάτων.
 • Η γνώση, η κατάκτηση, η αναγνώριση, η καρποφορία.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

-Μαχόμενους Δικηγόρους (μη εξειδικευμένοι ποινικολόγοι), που επιθυμούν άμεσα και με ασφάλεια, να αποκτήσουν (παράλληλα με τον κλάδο που διακονούν), συνολι­κή εικόνα χειρισμού των ποινικών υποθέσεων και της διαδικασίας της ποινικής δίκης.

-Νέους Δικηγόρους για την απόκτηση άμεσης εμπειρίας, καθώς και την εξοικείωσή τους στην επιμέλεια μιας ποινικής υπόθεσης και στη διεξαγωγή μιας ποινικής δίκης.

-Ασκούμενους Δικηγόρους για την κατανόηση της πρακτικής διάστασης της ποινικής δίκης και την εισαγωγή τους στο κλίμα του ακροατηρίου.

Σκοπός :

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το «κλίμα» και τους ρυθμούς του ποινικού ακροατηρίου, τόσο μέσα από την κατανόηση και από­κτηση των προαπαιτούμενων νομικών γνώσεων (έναρξης-κίνησης και διεξαγωγής της ποινικής δίκης), όσο και από τη διαμόρφωση του αναγκαίου ψυχολογικού υπόβαθρου για τη σωστή προετοιμασία του υπερασπιστή του δίκαιου.

 

Τόπος:

Συνεδριακές εγκαταστάσεις ΝΒ CONGRESS, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

Έντυπο υλικό – Σημειώσεις, (CD), εισηγητή. Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές. Στους συμμετέχοντες απονέμεται πιστοποιητικό, βεβαίωση παρακολούθησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Ελένη Στεφανίδη, 210 3678975, e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα

www.nbcongress.gr

Δηλώστε συμμετοχή και μέσω της ιστοσελίδας www.nbcongress.gr.