ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Δικηγόρος Ξάνθης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών {LL.M.} στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και διπλωματική εργασία με θέμα: « το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και ο πραγματικός ρόλος του». Πτυχίο στο Management με κατεύθυνση το στρατηγικό management. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών για το Ποινικό Δίκαιο. Συμμετοχή {ενδεικτικά} στα σεμινάρια: «Η Ποινική Δίκη στην Πράξη», «Η Αναγκαστική Εκτέλεση στην Πράξη», «Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους», «Το Γενικό Ποινικό Δίκαιο μέσα από υποθέσεις της πράξης». Ασχολείται με όλο το φάσμα του Δικαίου. 

Διεύθυνση: Μιχ. Βόγδου 18Α, Ξάνθη. 
Τηλ. : 25410 83029,
Κιν: 6948/503465
FAX: 25410-83724. 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.