ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΝΗ

Πτυχιούχος τoυ Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση στο νομικό τμήμα του πανεπιστημίου St.Claires της Οξφόρδης, διάρκειας ενός μηνός (21 ώρες/εβδομαδιαίως) (Αύγουστος 2004).

Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από το 2004 μέχρι και σήμερα. Εμπειρία σε υποθέσεις Εμπορικού, Διοικητικού και Αστικού δικαίου. Εξωτερικός Συνεργάτης των τραπεζικών εταιρειών «ΜarfinEγνατία Τράπεζα A.E.» από το έτος 2008 και «Tράπεζα PROBANKA.E.» από το έτος 2009.

 

Παρουσίαση σε συνέδριο

«Ισότητα ανδρών-γυναικών και επαγγελματική προοπτική».

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο με θέμα ‘Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση’, που έλαβε χώρα στα Γιαννιτσά(20 Απριλίου 2007) και οργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Επιστημονικά σεμινάρια

1.Παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα GROTIUS), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα : «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (Φεβρουάριος 2002, Θεσσαλονίκη).

 

2.Συμμετοχή στις Δικτυακές Ημέρες Νομικών με θέμα: «2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» (Ιούνιος 2002, Θεσσαλονίκη).

 

3.Παρακολούθηση ημερίδας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Τομέα Διεθνών Σπουδών του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με το Ελληνικό Συμβολαιογραφικό Ινστιτούτο (ΕΛ.Σ.ΙΝ.), με θέμα : «ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ» (Νοέμβριος 2002, Θεσσαλονίκη).

4.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων με θέμα«BUSINESSPOSITIVETHINKING» (Μάρτιος 2004, Θεσσαλονίκη).

 

5.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων με θέμα:«ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Μάρτιος2004, Θεσσαλονίκη).

 

6.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων με θέμα:«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

(Μάιος 2004,Θεσσαλονίκη).

7.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης του Πρότυπου Κέντρου Επιστημονικής Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης Αθηνών με θέμα : «Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» (Φεβρουάριος 2006, Αθήνα).

8.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης του Πρότυπου Κέντρου Επιστημονικής Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης Αθηνών με θέμα : «Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (Απρίλιος 2006, Αθήνα).

 

9.Παρακολούθηση κύκλου κατάρτισης του Πρότυπου Κέντρου Επιστημονικής Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης Αθηνών με θέμα : «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ» , επίπεδο Α’ και Β’ (Δεκέμβριος 2007, Αθήνα).

 

Ξένες Γλώσσες:

 

Αγγλική: άριστη γνώση-κάτοχος BULATSEnglishLanguageTest του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE, βαθμολογία 100.

 

Ιταλική: καλή γνώση-κάτοχος DiplomadiLinguaItaliana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, βαθμολογία 7/10.

 

Γνώσεις Η/Υ
 

Κάτοχος πτυχίου Α.C.T.A. (AristotleCertificationTrainingandAssessmentC.C.U. – Τεχνοβλαστός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναγνωρισμένο από το Ο.Ε.Ε.Κ. (ΕνότητεςMicrosoftWindows ’98,’00, ‘02 XPMicrosoftOfficeWordExcelAccessPowerPoint,InternetExplorerOutlookExpress, 2002 XP).