ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓEΩΡΓIΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
* Επώνυμο: Κονταξής
 
* Όνομα: Γεώργιος
 
* Πατρώνυμο: Χαράλαμπος
 
* Μητρώνυμο: Χριστίνα
 
* Ημ. Γέννησης: 5 Φεβρουαρίου 1974
 
* Τόπος γέννησης: Αθήνα
 
* Τόπος κατοικίας: Πύργος Ηλείας
 
* Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
 
* Διεύθυνση γραφείου: Γκοτσίνα 9, Πύργος Ηλείας
 
* Α.M: 116 Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας
 
ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
 
* 16-9-1991 Εγγραφή στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
* 28-3-1996 Ολοκλήρωση κύκλου σπουδών και λήψη πτυχίου με βαθμό «Λίαν καλώς»
 
* 11-6-1998 Διορισμός ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Ηλείας
 
* 1-7-1998 Εγγραφή στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας
 
* 28-4-2004 Προαγωγή από Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις σε Δικηγόρο παρ’ Εφέταις
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
 
* ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 
* ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 
* ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
 
* ΔΕΗ Α.Ε.
 
* ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Α.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
 
* INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
 
* PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α
 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
* Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων με θέμα: « Το Δημόσιο και η πολιτική δίκη» (Σκαφιδιά Ηλείας, 15-18 Σεπτεμβρίου 2005)
 
* Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ο νέος Δημοτικός Κώδικας και οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ» (Πάτρα, 16 Μαΐου 2007)
 
* Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η λειτουργία των επιχειρήσεων των ΟΤΑ» (Πάτρα, 10 Απριλίου 2009)
 
* Συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας με θέμα: «Η Ποινική Δίκη στην πράξη» (Καλαμάτα, 13-14 Μαΐου 2011)
 
* Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Ζητήματα εφαρμογής» (Αθήνα, 27-28 Μαΐου 2011)
 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
 
* ECDL Core Certificate (Ενότητες: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 
* Αγγλικά: Επίπεδο First Certificate - University of Cabridge