ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Δικηγόρος Πειραιώς. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University CollegeLondon και London School of Economics) επί του Ναυτικού Δικαίου και της Διαιτησίας.
Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου και Δικαίου Συμβάσεων στο B.C.A. (London Metropolitan University). Τομείς ειδίκευσης: Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Διατησία, Εξωχώριες (Offshore) Εταιρείες, Δίκαιο Ενέργειας και Αστικό εν γένει Δίκαιο. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

 Καραολή-Δημητρίου 35, Πειραιάς

 τηλ. : 210 4172241, κιν. : 6973808779
 fax : 210 4172261
 Εmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.