ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βασιλική Κ. Σταϊκούρα
Δικηγόρος LL.M. Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος, (LL.M.), Ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Εμπορικού Δικαίου, τμήμα Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βαθμός καλώς). Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Η Τράπεζα στην πτώχευση του οφειλέτη της», υπό την εποπτεία του Καθηγητού Ευάγγελου Περάκη....περισσότεραΝαυσικά Αθ. Κωνσταντοπούλου
Δικηγόρος LL.M. Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (LL.M.), στον τομέα του Αστικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. 
...περισσότεραΚωνσταντίνος Σ. Καραγιάννης
Δικηγόρος
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων, όπως του Επιστημονικού Σεμιναριακού Κύκλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο. ...περισσότερα