ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ

            Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος, (LL.M.), Ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Εμπορικού Δικαίου, τμήμα Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βαθμός καλώς). Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Η Τράπεζα στην πτώχευση του οφειλέτη της», υπό την εποπτεία του Καθηγητού Ευάγγελου Περάκη.

     Συμμετοχή, κατά το έτος 1999 στο Πρόγραμμα ΕΠΑΕΚ : Απασχόληση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών συνολικής διάρκειας, (200), ωρών, (Γνωστικό αντικείμενο Εγκληματολογία), και παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων, όπως του Επιστημονικού Σεμιναριακού Κύκλου με αντικείμενο «Θέματα σύγχρονου νομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος», του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και των Σεμιναρίων του εκδοτικού οίκου της «Νομικής Βιβλιοθήκης» με θέματα : «Η εμπορική μίσθωση και η άμυνα κατά της αγωγής απόδοσης του μισθίου», (Μάρτιος 2005), «Η διαιρεμένη ιδιοκτησία», (Ιούνιος 2005), και «Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους, Επίπεδο Α΄ και Β΄». Γλώσσες : Αγγλικά, (κάτοχος πτυχίου Proficiency of Cambridge - επάρκεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας) και Γερμανικά, (κάτοχος Mittelstufe Goethe Institut).

    Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αντικείμενο επαγγελματικών υποθέσεων: Αστικό και Εμπορικό δίκαιο. Εξωτερικός Συνεργάτης του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» ήδη από το έτος 2006.