ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ


             Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων, όπως του Επιστημονικού Σεμιναριακού Κύκλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο. Γλώσσες : Αγγλικά.

             Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αντικείμενο επαγγελματικών υποθέσεων: Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και Ποινικό Δίκαιο, (με εξειδίκευση σε ζητήματα εκτέλεσης - συγχώνευσης ποινών, προβολής αντιρρήσεων κ.λ.π).