ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (LL.M.), στον τομέα του Αστικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο : «Ζητήματα Παραγραφής και Αποσβεστικών Προθεσμιών επί συρροής αξιώσεων» υπό την εποπτεία των Καθηγητών Φίλιππου Δωρή και Καλλιόπης Χριστακάκου-Φωτιάδη. Κάτοχος διπλώματος TOLES (Test of Legal English Skills).

Αρθρογραφία : "Προθεσμία υποβολής αίτησης αποζημίωσης κρατηθέντων και μετέπειτα αμετακλήτως αθωωθέντων" ΝοΒ 2013/1391, "Περιπτώσεις νόμιμης συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων στην ποινική δίκη" ΔιΜΕΕ 2012, σελ. 46 επ.

Έχει συμμετάσχει στο συλλογικό έργο «Λεξικό Νομικής Ορολογίας. Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία», (εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης 2018, με την επιμέλεια Ν. Ανδρουλάκη και Λ. Μαργαρίτη).

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Ενδεικτικά «Οικονομικά Εγκλήματα & Εγκλήματα Διαφθοράς», «Φορολογικά Εγκλήματα» κ.λπ..

Γλώσσες : Αγγλικά